Hlavný partner

Partneri

Mediálni partneri

Produktoví partneri

Patróni projektu

Podujatie sa koná v priestoroch investičných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavne mesto kultúry Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk , www.mpsr.sk a tiež www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.